koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با borrow

borrow

فعل

US /ˈbɑroʊ/

borrows; borrowed; borrowing

(فعل) قرض کردن (مثال اول) – استفاده کردن از ایده یا گفته و غیره کسی (مثال دوم) - beg, borrow, or/and steal هر کار لازمی را برای هدفی انجام دادن - be living on borrowed time در وقت اضافه زندگی کردن (بعد از آن لحظه ای که فکر میکردید خواهید مرد به زندگی ادامه دادن – مثال سوم)

Could I borrow your bike until next week?

می توان دوچرخه شما را تا هفته بعد قرض بگیرم؟

Arabic has borrowed many words from Farsi.

زبان عربی لغات بسیاری از زبان فارسی را بکار گرفته است.

She feels that she's living on borrowed time after her last heart attack.

او احساس می کند که بعد از آخرین حمله قلبی خود، دارد در وقت اضافه زندگی میکند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها