koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attach

attach

فعل

US /əˈtætʃ/

attaches; attached; attaching

(فعل) متصل کردن، وصل کردن چیزی به چیزی (سه مثال اول) - attach importance/significance etc to something اعتقاد به مهم بودن چیزی (مثال چهارم و پنجم)

attached the wires to the post

سیم های متصل شده به پست برق

They have attached a number of conditions to the agreement.

آن ها تعدادی شرط به توافق نامه اضافه کرده اند.

There may be a virus in the file that is attached, so don't open it.

ممکن است یک ویروس درون فایلی که ضمیمه شده است وجود داشته باشد، پس آن را باز نکن.

They attach great importance to this research.

آن ها برای این تحقیق اهمیت زیادی قائلند. (آن ها معتقدند که این تحقیق اهمیت زیادی دارد.)

She attaches great value to being financially independent.

برای او بسیار مهم است که از نظر مالی مستقل باشد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) اینکه بگویید کسی یا چیزی کیفیتی یا ویژگی را دارد (دو مثال اول)

No blame can be attached to Soheila for the incident.

در این حادثه هیچ تقصیری نمی تواند متوجه سهیلا باشد.

Great honor attaches to going to defend the country in the battle field.

افتخار بسیار زیادی در دفاع کردن از کشور در میدان جنگ وجود دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها