عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با blame

blame

فعل

US /ˈbleɪm/

blames; blamed; blaming

(فعل) مقصر بودن، مقصر دانستن - have yourself to blame اینکه چیزی فقط تقصیر خود طرف است و نه کس دیگر - to blame مسئول کاری بد

Why is he blaming others for his problems?

چرا او بقیه را برای مشکلاتش مقصر می داند؟

blame

اسم

(اسم) تقصیر – گناه – سرزنش - take/accept/shoulder the blame تقصیر را به گردن گرفتن

Why do I always get the blame for everything that goes wrong?

چرا همیشه من برای هر چیزی که اشتباه پیش می رود سرزنش می شوم؟

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها