عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با aim

aim

فعل

US /ˈeɪm/

aims; aimed; aiming

(فعل) نشانه گرفتن یک سلاح یا چیزی به سمت یک هدف یا چیزی (مثال اول) – وسیله ای را روی چیزی متمرکز کردن (مثال دوم) – هدف گذاری کردن، هدفی داشتن، برای رسیدن به هدفی تلاش کردن، خواستن (چهار مثال آخر)

Jim aimed his gun but did not shoot.

جیم سلاحش را نشانه گرفت ولی شلیک نکرد.

aim a camera

متمرکز کردن یک دوربین

We aim to be there around five.

هدف ما این است که دور و بر ساعت 5 آنجا باشیم.

I aim to be a doctor by the time I'm 30.

من میخواهم تا 30 سالگی یک دکتر شوم.

The movie aims for comedy.

این فیلم می خواهد که کمدی باشد. (هدف این فیلم جنبه طنز داشتن است)

The new system is aimed at reducing costs.

این سیستم جدید می خواهد هزینه ها را کاهش دهد. (هدف سیستم جدید این است که هزینه ها را کاهش دهد)

aim

اسم

aims

(اسم) هدف (دو مثال اول) – هدف گیری (مثال آخر)

The plan has two basic aims.

این برنامه دو هدف اصلی دارد.

to achieve these aims

رسیدن به این اهداف

Critics took aim at the president.

انتقادات، رئیس جمهور را هدف گرفته است. (انتقادات متوجه رئیس جمهور است)

Take aim and fire.

هدف بگیر و شلیک کن.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها