عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با appreciate

appreciate

فعل

US /əˈpriːʃiˌeɪt/

appreciates; appreciated; appreciating

(فعل) درک کردن اهمیت یا ارزش کسی یا چیزی، تحسین کردن کسی یا چیزی (دو مثال اول) – سپاسگذار بودن، قدر دادن بودن (مثال سوم) - would appreciate هنگام انجام یک درخواست مودبانه (مثال آخر)

Lately I have been appreciating him a whole lot more.

اخیرا من قدر او را خیلی بیشتر میدانم. (اخیرا من اهمیت او را خیلی بیشتر درک کرده ام.)

We appreciate the need for immediate action.

ما نیاز برای اقدام فوری را به خوبی درک میکنیم. (به خوبی درک کرده ایم که به اقدام فوری نیاز است.)

I appreciate your concern, but honestly, I’m fine.

من از نگران بودن شما سپاسگذارم ولی واقعاً حال من خوب است.

I would appreciate it if you could let me know in advance whether or not you will be coming.

ممنون میشوم اگر بتوانید پیشتر به من درباره آمدن یا نیامدن خود خبر دهید.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) افزایش پیدا کردن در ارزش (دو مثال اول) – appreciative (صفت) قدر دادن، سپاسگذار (مثال سوم) – appreciatively (قید) با قدر دادنی، از روی قدر دادنی

Our house appreciated by 30% in two years.

ارزش خانه من در دو سال سی درصد بالا رفته است.

The pound has appreciated against the dollar.

ارزش پند در مقایسه با دلار افزایش پیدا کرده است.

Our team are very appreciative of your support.

تیم ما از حمایت شما بسیار سپاسگذار است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها