koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با could

could

فعل کمکی

US /ˈkʊd/

(فعل کمکی) گذشته فعل can به معنی توانستن - برای بیان احتمال چیزی یا گفتن چیزی که ممکن است

When I was younger I could run fast, but I can't run fast now.

وقتی جوان تر بودم می توانستم سریع بدوم ولی الان نمی توانم.

His recovery could take months.

ریکاوری او ممکن است ماهها طول بکشد.

The accident could have been worse.

آن تصادف ممکن بود بدتر باشد.

(فعل - ادامه بررسی واژه) برای یک درخواست یا پیشنهاد مودبانه به کار می رود - could care less اینکه به چیزی اهمیت نمیدهید (don't care – مثال دوم) - could do with نیاز داشتن به چیزی، اینکه چیزی بکارتان بیاید یا نیاز شما را رفع کند (مثال سوم)

Could you please pass me the salt?

ممکن است لطفاً نمک را به من بدهید؟

I could care less what happens.

من اهمیتی نمیدهم چی اتفاقی افتاده است.

I could do with some help on this project.

من درباره این پروژه به کمی کمک نیاز دارم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها