عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با addition

addition

اسم

US /əˈdɪʃən/

additions

(اسم) عمل افزودن چیزی به چیز دیگر (دو مثال اول) – عمل جمع در ریاضی (مثال سوم و چهارم) – چیزی یا کسی که افزوده میشود (دو مثال آخر)

the addition of three new computers

افزودن سه کامپیوتر جدید

The hotel has been extended with the addition of more rooms.

این هتل با افزودن اتاق های بیشتر توسعه پیدا کرده است.

simple addition and subtraction problems

مسائل ساده جمع و تفریق

Children are tested in basic mathematical skills such as addition.

بچه ها با مهارت های ریاضی پایه ای مانند جمع مورد آزمون قرار میگیرند.

an addition to the family

یک عضو جدید به خانواده (مانند نوزاد یا عروس و ...)

the latest addition to our range of cars

آخرین نسخه افزوده شده به مجموعه خودرو های ما

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) بخشی از یک ساختمان که بعد تکمیل سازه اصلی به آن افزوده میشود (دو مثال اول) - in addition همچنین، علاوه بر (مثال سوم) - in addition to علاوه بر (دو مثال آخر)

We're building an addition to our house.

ما داریم یک بخش اضافه در خانه خود میسازیم.

dormer addition

خوابگاهی با پنجره جلو آمده که بعد از تکمیل سقف ساختمان در بخشی از آن ساخته میشود

He's a fitness instructor in addition to being a full-time student.

او علاوه بر اینکه دانشجوی تمام وقت است، یک مربی تناسب اندام نیز هست.

In addition to the job's other responsibilities, you will need to stay late.

علاوه بر سایر مسئولیت های این کار، تو باید تا دیر وقت بمانی.

In addition to movies, the company also publish magazines.

علاوه بر فیلم، این شرکت مجله نیز منتشر میکند.

welcome addition چیزی که مردم دوست دارند، چیزی که مردم را خوشحال می کند

Chocolate cake will be a welcome addition to dinner tonight.

کیک شکلاتی، امشب به عنوان غذای دوست داشتنی به شما اضافه خواهد شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها