koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با acquire

acquire

فعل

US /əˈkwajɚ/

acquires; acquired; acquiring

(فعل) بدست آوردن چیزی با تلاش یا خریدن، تصاحب کردن چیزی

The team acquired three new players this year.

این تیم امسال سه بازیکن جدید خرید.

I managed to acquire all the books I needed.

من موفق شدم همه کتاب هایی که نیاز داشتم را بخرم.

He dreamed of acquiring control of the company.

او بدست آوردن کنترل شرکت را در سر می پروراند.

acquire knowledge

کسب کردن دانش

The college acquired a reputation for very high standards.

دانشگاه برای استاندارد های سطح بالا صاحب شهرت شد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) acquire a taste for something به چیزی علاقه مند شدن - an acquired taste چیزی که در ابتدا دوستش ندارید ولی کم کم از آن خوشتان می آید

He has acquired a taste for alcohol.

او به الکل علاقه پیدا کرده است.

Abstract art is an acquired taste.

هنر انتزاعی چیزی است که باید کم کم خوشتان بیاید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها