عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با college

college

اسم

US /ˈkɑːlɪʤ/

colleges

(اسم) دانشگاه – دانشکده (یک از بخش های دانشگاه)

I met my husband when we were in college.

من وقتی در دانشگاه بودم با همسرم آشنا شدم.

She's at Art College.

او در دانشکده هنر درس می خواند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها