عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با art

art

اسم

US /ˈɑɚt/

arts

(اسم) آثار هنری (مثال اول) – هنر (مثال دوم و سوم) – مهارت یا هنر کسی (مثال آخر)

an art exhibition

یک نمایشگاه آثار هنری

art history

تاریخ هنر

an art teacher

یک معلم هنر

the art of conversation

هنر گفتگو

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) arts رشته های دانشگاهی که مربوط به علوم انسانی هستند مانند زبان و ادبیات (liberal arts علوم انسانی – مثال اول) - arts and crafts اشیاء و مصنوعاتی که هم کاربردی و هم زیبا هستند

arts graduates

فارغ التحصیلان علوم انسانی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها