koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir
مجموعه ها و بسته های آموزشی ارائه شده در وب سایت کوبدار

معنی compare به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

compare

فعل

US /kəmˈpeɚ/

compares; compared; comparing

(فعل) مقایسه کردن – شبیه بودن یا قابل قیاس بودن

This store’s prices are high compared to what some other stores charge.

قیمت های این مغازه در مقایسه با آنچه مغازه های دیگر می گیرند زیاد است.

This school compares with the best in the country.

این مدرسه با بهترین مدارس کشور قابل قیاس است.

Your powers are inconsequential compared to mine.

توانایی های تو در مقایسه با توانایی های من قابل صرف نظر است.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) compare apples and/to/with apples مقایسه کردن چیزهایی که خیلی شبیه هم هستند - compare apples and/to/with oranges مقایسه کردن چیزهایی را که خیلی با هم متفاوت هستند - compare notes در مورد تجربه ای مشترک حرف زدن - beyond compare یا without compare بی همتا