koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir
مجموعه ها و بسته های آموزشی ارائه شده در وب سایت کوبدار

معنی certain به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

certain

صفت

US /ˈsɚtn̩/

(صفت) مطمئن، مسلم، قطعی – خاص یا مشخص - محدود

I'm not certain who was there.

مطمئن نیستم چه کسی آنجا بود.

Parents expect their kids to leave home at a certain point.

والدین انتظار دارند که فرزندانشان در یک زمان مشخص خانه را ترک کنند.

There’s a certain amount of exaggeration in all ads.

یک مقدار محدود از مبالغه در تمام تبلیغات وجود دارد.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) a certain الف: اینکه بگویید که چیزی دارای یک ویژگی است ولی بر زبان آوردن آن سخت است (مثال اول) ب: یک نفر به نامِ (مثال دوم) ب: یک مقدار محدود (مثال سوم) - for certain یقینا، به طور قطع (مثال آخر) - make certain مطمئن شدن (be sure)

The song has a certain appeal, but I'm not sure what it is.

این آهنگ یک نوع جذابیت دارد ولی من نمیدانم دقیقا چجور جذابیتی.

a certain Mr. Kelly

یک نفر به نام آقای کلی

a certain extent/degree

یک حد/اندازه محدود (مشخص)

I can't say for certain when we'll arrive.

من نمی توانم به صورت قطعی بگویم که کی میرسیم.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) certain of برخی از

I like certain of the people in my class.

من برخی افراد در کلاسم را دوست دارم (خوشم می آید).