koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با certain

certain

صفت

US /ˈsɚtn̩/

(صفت) مطمئن، مسلم، قطعی – خاص یا مشخص - محدود

I'm not certain who was there.

مطمئن نیستم چه کسی آنجا بود.

Parents expect their kids to leave home at a certain point.

والدین انتظار دارند که فرزندانشان در یک زمان مشخص خانه را ترک کنند.

There’s a certain amount of exaggeration in all ads.

یک مقدار محدود از مبالغه در تمام تبلیغات وجود دارد.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) a certain الف: اینکه بگویید که چیزی دارای یک ویژگی است ولی بر زبان آوردن آن سخت است (مثال اول) ب: یک نفر به نامِ (مثال دوم) ب: یک مقدار محدود (مثال سوم) - for certain یقینا، به طور قطع (مثال آخر) - make certain مطمئن شدن (be sure)

The song has a certain appeal, but I'm not sure what it is.

این آهنگ یک نوع جذابیت دارد ولی من نمیدانم دقیقا چجور جذابیتی.

a certain Mr. Kelly

یک نفر به نام آقای کلی

a certain extent/degree

یک حد/اندازه محدود (مشخص)

I can't say for certain when we'll arrive.

من نمی توانم به صورت قطعی بگویم که کی میرسیم.

(صفت – ادامه بررسی معنی واژه) certain of برخی از

I like certain of the people in my class.

من برخی افراد در کلاسم را دوست دارم (خوشم می آید).

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها