koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با people

people

اسم

US /ˈpiːpəl/

(اسم) مردم، افراد (اسم جمع) – یک تمدن یا ملت (در این معنی می تواند مفرد باشد یا جمع بسته شود – مثال آخر)

Some people were hurt.

افرادی آسیب دیدند.

Look at those people. How idiot they are.

به آن افراد نگاه کن. چقدر احمقند.

peoples of Asia

ملت های آسیا

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) good people آدم خوب - of all people برای تاکید روی یک نفر بین همه آدم ها

He's good people.

او آدم خوبی است.

She of all people should know the answer to that.

از بین همه آدم ها او باید جواب آن را بداند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها