koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
more_vert
more_horiz

جستجو

search
cancel
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
کوبدار
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

معنی happen به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

happen

فعل

US /ˈhæpən/

happens; happened; happening

(فعل) رخ دادن، به وقوع پیوستن – به صورت اتفاقی کاری را انجام دادن یا به صورت اتفاقی چیزی شدن یا بودن (معمولا به صورت happen to) - it happens that اتفاقا

No one knows exactly what happened, but several people have been hurt.

هیچکس نمی داند چه اتفاقی رخ داده است ولی چندین نفر زخمی شده اند.

I happen to know his brother.

اتفاقا برادرش را می شناختم.

Do you happen to know the way to the station?

آیا احیانا مسیر استادیوم رو می دانید؟

You don't happen to know his name, do you?

احیانا نام او را که نمی دانی، میدانی؟

I happen to think she’s right.

اتفاقا من فکر می کنم حق با اوست. (من این طور فکر می کنم بقیه ممکن است اینطور فکر نکنند)

It happened to rain that day.

آن روز اتفاقا باران آمد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) happen by به صورت اتفاقی به جایی آمدن یا رسیدن (مثال اول) - happen into (a place) اتفاقی وارد جایی شدن

She was about to leave when her old boyfriend happened by.

قبل از اینکه دوست پسر سابق او از راه برسد، او تقریبا داشت میرفت.