عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با appropriate

appropriate

فعل

US /əˈproʊprijət/

appropriates; appropriated; appropriating

(فعل) چیزی یا ایده کسی یا هر چیز دیگر را برای استفاده خودتان برداشتن مخصوصاً اگر غیر قانونی و بدون اجازه باشد (مثال اول) – برای کار یا هدف خاصی پول ذخیره کردن یا گرفتن یا اختصاص دادن (مثال دوم)

She lost his job when she was found to have appropriated some of the company's money.

وقتی فهمیده شد که او مقداری از پول شرکت را برای استفاده شخصی برداشته است، کارش را از دست داد.

After the war, Congress appropriated more money to air defense systems.

پس از جنگ ، کنگره پول بیشتری به سیستم های دفاع هوایی اختصاص داد.

appropriate

صفت

(صفت) مناسب، قابل قبول یا صحیح برای یک موقعیت خاص (دو مثال اول) – appropriately (قید) به شکل مناسبی (مثال سوم) – appropriateness (اسم) مناسب بودن

Is this film appropriate for small children?

آیا این فیلم برای بچه های کم سن و سال مناسب است؟

What would be an appropriate course of action in such a situation?

رویکرد مناسب برای اقدام در چنین موقعیتی چه چیزی می تواند باشد؟

appropriately dressed for the occasion

برای این مراسم به شکل مناسبی لباس پوشیدن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها