عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attention

attention

اسم

US /əˈtɛnʃən/

attentions

(اسم) توجه (سه مثال اول) – مراقبت یا درمان ویژه (مثال چهارم) – attentions مهربانی، توجه یا کار هایی که برای جلب توجه یا برای خوب کردن حال کسی انجام میشود (مثال آخر) – stand to/at attention و Attention! و ... دستور خبردار در یک نیروی نظامی (ease یا at ease یعنی آزاد)

My attention wasn’t really on the game.

توجه من چندان معطوف به بازی نبود.

You need to pay more attention to the teacher.

شما باید به معلم توجه کنید. (حواستان به معلم باشد)

He loves being the center of attention.

او دوست دارد که کانون توجه ها باشد.

He received urgent medical attention.

او تحت مراقبت ویژه فوری قرار گرفت.

Obviously he was flattered at the attentions of such a young and attractive woman.

واضح بود که او از رفتار مهربانانه چنین زن جوان جذابی خوشش آمده بود.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) at attention حالت خبردار یا گوش به فرمان به خود گرفتن - attention deficit disorder اختلال کم ‌توجّهی (فرد توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و فرد از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است _ ویکی پدیا) - attention span بازه زمانی توجه (اینکه چه مدت می ‌توانید ذهن خود را بر روی یک فعالیت مشخص یا در یک سخنرانی متمرکز کنید و حواستان به موضوع دیگری پرت نشود)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها