عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با center

center

اسم

US /ˈsɛntɚ/

centers

(اسم - در بریتیش centre) مرکز، مرکزی – (در سیاست) میانه رو، میانه روی

She stood in the center of the stage.

او در میانه استیج (صحنه) ایستاد.

a center party

یک حزب میانه رو

a shopping center

یک فروشگاه مرکزی

center

فعل

centers; centered; centering

(فعل - در بریتیش centre) چیزی را در مرکز قرار دادن

This button will center the image on the page.

این دکمه (گزینه) عکس را در مرکز صفحه قرار خواهد داد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها