koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با decide

decide

فعل

US /dɪˈsaɪd/

decides; decided; deciding

(فعل) تصمیم گرفتن، انتخاب کردن – نتیجه چیزی را تعیین کردن (مثال دوم) - decide on/upon (something) انتخاب کردن چیزی بعد از فکر کردن روی گزینه های موجود (مثال سوم) - deciding factor دلیل یک تصمیم یا انتخاب (مثال آخر)

We're trying to decide how to proceed.

ما داریم درباره اینکه چطور به کار ادامه دهیم تصمیم می گیریم.

This battle could very well decide the war.

این نبرد به خوبی می تواند نتیجه جنگ را تعیین کی کند.

Have you decided on a date for the wedding?

آیا تاریخی را برای ازدواج انتخاب کرده اید؟

The deciding factor in choosing this school was cost.

دلیل انتخاب کردن این مدرسه، هزینه بود. (این مدرسه هزینه کمتری داشت)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها