عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با appointment

appointment

اسم

US /əˈpoɪntmənt/

appointments

(اسم) قرار ملاقات، وقت ملاقات، وقت ویزیت (دو مثال اول) – انتصاب یا گماشتن کسی برای کاری (مثال سوم) – کار یا موقعیت شغلی (job - مثال آخر)

I’d like to make/arrange an appointment to see the doctor.

تمایل دارم برای دیدن دکتر یک وقت ویزیت بگیریم.

All visits are by appointment only.

تمام بازدید ها تنها با قرار قبلی میسر است.

his appointment as the new secretary of state

انتصاب وی به عنوان وزیر خارجه جدید

He takes up his appointment in January.

او کارش را از ژانویه آغاز میکند. (take up آغاز کردن)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها