koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با type

type

اسم

US /ˈtaɪp/

types

(اسم) نوع – نوع یا جنس خاصی از فرد با یک کاراکتر یا سلیقه یا روش خاص (مثال دوم تا چهارم)

What type of music do you like?

چه نوع موسیقی دوست داری؟

He's not her type.

آن پسر جنس آن دختر نیست. (هم کُف نیستند یا هم سطح نیستند)

John’s not really the sporty type.

جان چندان آدم ورزشکاری نیست. (جنس جان چندان با ورزش جور نیست)

His wife is not the type to complain.

همسر او چندان اهل گله و شکایت نیست.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) حروفی که چاپ شده اند – حروف فلزی که در دستگاه های تایپ قدیمی برای نوشتن روی کاغذ از آن استفاده می شد

The type was too small for me to read.

این چاپ برای من خیلی کوچک است که بخوانم.

lead type

تایپ سربی

type

فعل

types; typed; typing

(فعل) تایپ کردن – فهمیدن اینکه یک چیز متعلق به چه گروهی است

He types with two fingers.

او با دو انگشت تایپ می کند.

DNA typing

تشخیص نوع دی ان ای

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها