koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با complete

complete

صفت

US /kəmˈpliːt/

completer; completest

(صفت) شامل همه قسمت ها یا اجزا (کامل) – خیلی زیاد، کامل، تمام عیار - complete with همراه با چیزی خوب (مثال سوم)

We wanted a complete record of what everyone said.

ما یک گزارش کامل از آن چه همگی گفتند خواستیم.

The trip began in complete confusion.

مسافرت در گیجی تمام عیار شروع شد.

a birthday cake complete with candles

یک کیک تولد به همراه شمع

complete

فعل

completes; completed; completing

(فعل) تمام کردن کاری – تکمیل کردن

She completed three years of college, and then took a year off.

او سه سال مربوط به دانشگاه را تمام کرد و سپس یک سال فرجه گرفت.

Complete the following sequence: 2, 4, 6, 8 …

دنباله پیش رو را تکمیل کنید: 2، 4، 6، 8 ...

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها