عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با birthday

birthday

اسم

US /ˈbɚθˌdeɪ/

birthdays

(اسم) روز تولد یا به وجود آمدن چیزی شروع کاری - birthday suit کنایه از لخت بودن

Jim’s 15th birthday

تولد 15 سالگی جیم

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها