koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir
مجموعه ها و بسته های آموزشی ارائه شده در وب سایت کوبدار

معنی comparison به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

comparison

اسم

US /kəmˈperəsən/

comparisons

(اسم) مقایسه، تطبیق (دو مثال اول) - draw a comparison یا draw comparisons اینکه بگویید که دو یا چند چیز یا چند نفر شبیه به هم هستند (مثال سوم) - make a comparison الف: اینکه بگویید که دو یا چند چیز یا نفر شبیه به هم هستند ب: نگاه کردن یا مقایسه کردن شباهت ها و تفاوت ها دو یا چند چیز یا نفر - no comparison اینکه بگویید دو یا چند چیز هیچ شباهتی به هم ندارند

They made a comparison of different countries' eating habits.

آنها مقایسه ای از عادات غذایی کشورهای مختلف انجام دادند.

The glasses are small in comparison with the old ones.

این لیوان ها در مقایسه با نمونه های قدیمی کوچک هستند.

The writer draws a comparison between the 1960s and the present day.

نویسنده وضعیت امروز را شبیه به دهه 1960 دانسته است. (معمولا از draw a comparison بیشتر استفاده میشود تا make a comparison)