عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bullet

bullet

اسم

US /ˈbʊlət/

bullets

(اسم) گلوله (مثال اول) – علامت بزرگ دایره ای شکل به رنگ سیاه که در یک متن و معمولا اول یک جزء از یک لیست می آید (bullet point) - - bite the bullet کار بد یا دردناکی را به دلیل ضروری بودن آن انجام دادن (مثال دوم) - dodge a/the bullet الف: جا خالی دادن گلوله ب: رد شدن میلی متری از یک مشکل - sweat bullets خیلی نگران

He was killed by a bullet in the head.

او با یک گلوله در سرش کشته شد.

We need to bite the bullet and make some budget cuts.

ما باید خلاف میل خود این کار را انجام دهیم و کمی از بودجه کم کنیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها