koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با contract

contract

اسم

US /ˈkɑːnˌtrækt/

contracts

(اسم) قرارداد - by contract طبق قرارداد - under contract قرارداد داشتن، طبق قرارداد

She already has a contract for her next book with a publisher.

او همین حالا یک قرارداد با یک ناشر برای کتاب بعدی خود دارد.

contract

فعل

US /kənˈtrækt/

contracts; contracted; contracting

(فعل) کوتاه تر یا باریک تر یا کوچک تر شدن (مثال اول) – بیمار شدن – استخدام کردن، قرار داد بستن (مثال سوم) - contract out با کسی برای انجام کاری قرارداد بستن

The hot metal contracted as it cooled.

یک فلز داغ وقتی سرد می شود منقبض می شود.

She contracted chicken pox.

او آبله مرغان گرفت.

We contracted [=hired] a lawyer.

ما یک وکیل استخدام کردیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها