koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با contain

contain

فعل

US /kənˈteɪn/

contains; contained; containing

(فعل) شامل چیزی بودن – چیزی را از پخش شدن و گسترش یافتن محافظت کردن، محدود کردن، مهار کردن – احساسی را در خود کنترل کردن و فرو خوردن

The documents contain sensitive information.

این اسناد حاوی اطلاعات حساسی است.

State health officials have succeeded in containing the virus.

مقامات بهداشتی دولتی در مهار کردن این ویروس به پیشرفت رسیده اند.

When she saw that they were all safe, she could not contain herself and broke into tears of relief.

وقتی او دید که همگی آن ها سالمند نتوانست خودش را کنترل کند و اشک های راحتی اش سرازیر شد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها