عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bowl

bowl

اسم

US /ˈboʊl/

bowls

(اسم) یک ظرف که سر باز بوده و کمی گود است یا غذای داخل آن (مثال اول) – هر چیزی که شکل کاسه است مانند کاسه توالت – یک دره که به شکل کاسه است یا یک تئاتر یا ساختمان یا سازه ای که شکل کاسه است (مثال دوم) – یک مسابقه ای که در پایان هر فصل فوتبال آمریکایی برگزار میشود (مثال سوم) - Super Bowl مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی قهرمانی لیگ فوتبال ملی (NFL) – توپ بولینگ – bowls ورزشی شبیه به بولینگ که در چمن برگزار میشود (در آمریکایی lawn bowling)

a soup/sugar bowl

ظرف سوپ/شکر

the Hollywood Bowl

هالیوود بول (یک آمفی تئاتر روباز در هالیوود، لس‌ آنجلس)

college bowl games

مسابقات فوتبال بین دانشگاهی

bowl

فعل

bowls; bowled; bowling

(فعل) توپ را در ورزش هایی مانند بولینگ به سمت چیزی غلت دادن (مثال اول) – بولینگ بازی کردن (مثال اول) – امتیاز گرفتن در بولینگ (مثال سوم)

to bowl a 15-pound ball

غلت دادن یک توپ 15 پوندی

We bowled every week.

ما هر هفته بولینگ بازی میکردیم.

He bowled around 130.

او حدود 130 امتیاز کسب کرد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) پرتاب کردن توپ به سمت زننده توپ در کریکت – (کریکت) با زدن توپ به شاخص، زننده توپ را مجبور به حرکت کردن (bowl somebody (out)) - bowl over الف: زدن و انداختن، اصابت کردن و افتادن ب: کسی را غافلگیر کردن یا تحت تاثیر قرار دادن

He was bowled over by her beauty.

زیبایی آن دختر او را تحت تاثیر قرار داد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها