عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attraction

attraction

اسم

US /əˈtrækʃən/

attractions

(اسم) جذابیت (دو مثال اول) - coming attraction یک فیلم یا نمایش یا هر چیز جذابی که قرار است اتفاق بیافتد یا به زودی در دسترس قرار میگیرد (مثال سوم) – بازیگری که مردم می خواهند او را ببیند – (در فیزیک) جاذبه (مثال آخر)

She has very romantic ideas about sexual attraction.

او ایده های عاشقانه ای در خصوص جذابیت جنسی دارد.

The main attraction of the island is its beautiful beach.

جذابیت اصلی این جزیره، ساحل زیبای آن است.

a preview of coming attractions

پیش نمایشی از فیلم هایی که به زودی می آیند

A force of attraction is any type of force that causes objects to come together.

یک نیروی جاذبه هر نیرویی است که باعث میشود اشیا به هم نزدیک شوند. (متضاد جاذبه: repulsion دافعه)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها