عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با beautiful

beautiful

صفت

US /ˈbjuːtɪfəl/

(صفت) زیبا – خیلی خوب

She didn't need make-up. She was naturally beautiful.

او نیازی به آرایش نداشت. به صورت طبیعی زیبا بود.

They did a beautiful job.

آن ها کار خیلی خوبی انجام دادند.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها