عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با construction

construction

اسم

US /kənˈstrʌkʃən/

constructions

(اسم) کسب و کار مربوط به ساختن (ساخت و ساز) – احداث – ساختار (مثال آخر) - ساختار واژه یا جمله در دستور زبان

the construction industry

صنعت ساخت و ساز

Construction of the new bridge will begin in the spring.

احداث پل جدید در بهار شروع می شود.

Note the similar construction of the buildings.

به ساختار مشابه این ساختمان ها توجه کنید.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) تفسیر یا برداشت

Don't put a negative construction on what I said.

از چیزی که گفتم برداشت منفی نکن.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها