عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با conservative

conservative

صفت

US /kənˈsɚvətɪv/

(صفت) مخالف تغییر زیاد یا ناگهانی در جامعه (سنتی، سنت گرا) – (در سیاست) محافظه کار

the conservative views of his parents

دیدگاه های سنتی والدین او

Her style of dress was never conservative.

سبک لباس او هیچوقت سنتی نبود.

conservative Republicans

جمهوری خواهان محافظه کار

conservative

اسم

conservatives

(اسم) محفظه کار

He has been a Conservative all his life.

او در تمام زندگی خود یک محافظه کار بوده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها