عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با climate

climate

اسم

US /ˈklaɪmət/

climates

(اسم) آب و هوا – شرایط کلی چیزی (مثال دوم) – climatic (صفت) مربوط به آب و هوا، آب و هوایی، جوی (مثال سوم)

My parents like the warm, dry climate of Arizona.

والدین من آب و هوای گرم و خشک آریزونا را دوست دارند.

We need to create a climate in which business can prosper.

ما نیاز داریم تا یک شرایطی را ایجاد کنیم که در آن کسب و کار رونق بگیرد.

the climatic conditions

شرایط جوی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها