عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bathroom

bathroom

اسم

US /ˈbæθˌruːm/

bathrooms

(اسم) حمام (کل حمام شامل دوش، ماشین لباسشویی و ...) – (در آمریکایی) دستشویی (مثال دوم) - go to the bathroom یا use the bathroom از توالت استفاده کردن (مثال آخر)

She stared at herself in the bathroom mirror.

او در آینه حمام به خودش خیره شد.

a public bathroom

یک دستشویی عمومی

Pardon me, for a moment. I have to use the bathroom.

چند لحظه مرا ببخشید. باید بروم دستشویی.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها