koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

بخش های مختلف وب سایت کوبدار
قسمت های مختلف وب سایت آموزشی کوبدار
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت جستجو در سایت کوبدار
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با have to

have to

فعل کمکی

US /ˈhæv tu/

has to; had to

(فعل معین) مجبور بودن، باید

I have to go to Vermont tomorrow.

مجبورم فرا به ورمونت بروم.

Sorry, I've got to go.

ببخشید، من باید بروم.

You've got to stop.

شما باید متوقف شوید. (have to و have got to یک معنی را دارند ولی have got to تاکید بیشتری دارد)

You've got to come visit us soon.

شما باید به زودی به دیدار ما بیایید.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها