عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bath

bath

اسم

US /ˈbæθ/

baths /ˈbæðz/ ,/ˈbæθs/ - در بریتیش /ˈbɑːðz/ /ˈbɑːθs/

(اسم) حمام (هم به معنی وان حمام و هم به معنی اقدام به حمام کردن) – حمام (کل فضای حمام شامل رختکن، وان یا دوش و غیره – در آمریکایی bathroom) – baths حمام عمومی – محفظه ای از یک مایع که برای کارهای تکنیکی یا شیمیایی از آن استفاده میکنند (مثال چهارم) - take a bath پول زیادی را در یک کار اقتصادی از دست دادن (مثال آخر)

I'm in the bath!

من داخل وان حمام هستم.

It's the children's bath time.

وقت حمام بچه ها است.

She draw/ran a bath.

او وان حمام را با آب پر کرد.

a bath of acid

یک محفظه پر از اسید

We really took a bath on that deal.

من در آن قرارداد پول زیادی را از دست دادیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها