عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با attempt

attempt

فعل

US /əˈtɛmpt/

attempts; attempted; attempting

(فعل) تلاش کردن برای انجام کاری دشوار

The prisoners attempted an escape.

زندانیان تلاش کردند فرار کنند.

The prisoners attempted to escape.

زندانیان تلاش کردند فرار کنند.

attempt

اسم

attempts

(اسم) تلاش برای انجام کاری دشوار (چهار مثال اول) - an attempt on someone's life تلاش برای کشتن کسی (مثال آخر)

He made several attempts to escape.

او چندبار برای فرار کردن تلاش کرد.

a suicide attempt

تلاش برای خودکشی

Doctors made a desperate attempt to save his life.

دکتر ها تمام تلاش خود را برای نجات جان او بکار گرفتند.

He made no attempt to save his marriage.

او تلاشی برای نجات دادن زدگی زناشویی خود کرد.

He has already survived three attempts on his life.

او تا کنون از سه مورد سوء قصد جان سالم به در برده است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها