عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با adventure

adventure

اسم

US /ədˈvɛntʃɚ/

adventures

(اسم) یک تجربه خطرناک یا هیجان انگیز - sense/spirit of adventure تمایل به ریسک کردن یا تجربه کردن چیزی و غیره

You may find it one of your most exciting adventures.

ممکن است پی ببرید که این یکی از هیجان انگیز ترین ماجراجوی های شما است.

an adventure story

یک داستان ماجراجویی

She has a strong spirit/sense of adventure.

او روحیه ماجراجویی بسیار قوی ای دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها