koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با road

road

اسم

US /ˈroʊd/

roads

(اسم) جاده، خیابان، راه - down the road الف: پایین همین خیابان ب:همچنین به معنی در آینده است (مثال سوم) - for the road قبل از ترک مکانی نوشیدنی الکلی خوردن - get the show on the road شروع کردن یک فعالیت یا آغاز کردن یک مسافرت - hit the road الف: به جاده زدن، سفری را آغاز کردن (مثال چهارم) ب: ترک کردن جایی

a gravel/dirt/paved road

یک جاده شنی/خاکی/آسفالت شده

the road to victory

راه پیروزی

I do want to get married down the road, not any time soon.

من می خواهم در آینده ازدواج کنم، نه زودتر.

We packed up and hit the road.

ما وسایل خود را جمع کردیم و به جاده زدیم.

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) on the road الف: در جاده بودن، در حال مسافرت بودن ب: (در مورد یک خودرو) در شرایط خوب برای برگشتن به جاده از نظر قانونی و معاینه فنی

My car is back on the road.

خودروی من می تواند به خیابان برگردد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها