koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با cook

cook

فعل

US /ˈkʊk/

cooks; cooked; cooking

(فعل) پختن، غذا درست کردن از طریق پختن - be cooking روند خوبی داشتن، وضعیت خوبی داشتن (مثال سوم) - cook someone's goose حتمی کردن شکست کسی (مثال سوم)

Who’s cooking tonight, you or me?

چه کسی امشب غذا درست می کند، شما یا من؟

The potatoes are cooking.

سیب زمینی ها در حال پختن هستند.

The foreign affairs is really cooking.

امورات بین المللی واقعاً وضعیت خوبی دارند.

Their goose was cooked after that last goal.

بعد از دریافت آخرین گل، شکست آن ها حتمی شد.

(فعل – ادامه بررسی معنی واژه) cook the books دستکاری کردن اسناد مالی - cook up الف: غذایی را به سرعت درست کردن (مثال اول) ب: تصمیم گرفتن، تدبیری اتخاذ کردن و ...

Are you hungry? I can cook something up for you.

گرسنه ای؟ می توانم چیزی برای تو درست کنم.

Let's see if we can cook something up.

بیایید ببینیم که می توانیم بهانه ای جور کنیم یا نه.

cook

اسم

cooks

(اسم) آشپز

He’s an excellent cook.

او یک آشپز خیلی خوب است.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها