koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir
مجموعه ها و بسته های آموزشی ارائه شده در وب سایت کوبدار

معنی contemporary به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

contemporary

صفت

US /kənˈtɛmpəreri/

(صفت) معاصر، مربوط به سال های اخیر – معاصر، همزمان

contemporary literature/music

ادبیات / موسیقی معاصر

Most of the writers he was contemporary with were interested in the same subjects.

بسیاری از نویسندگانی که او با آن ها معاصر بود به موضوعات مشابهی علاقه داشتند.

contemporary

اسم

contemporaries

(اسم) کسی که هم سن کس دیگری است یا بوده یا در آن زمان زندگی میکرده

He is politically very different from most of his contemporaries.

از نظر سیاسی او با بسیاری از افراد معاصر خود خیلی تفاوت دارد.