عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با conscious

conscious

صفت

US /ˈkɑːnʃəs/

(صفت) هوشیار نسبت به محیط پیرامون – متوجه، آگاه – از روی عمد، عمدی، آگاهانه (مثال سوم)

She’s out of surgery but not fully conscious yet.

او از اتاق عمل بیرون آمده است ولی هنوز کاملاً هوشیار نیست.

People have become much more conscious of the need to exercise regularly.

مردم در خصوص نیاز به ورزش منظم آگاهی بیشتری پیدا کرده اند.

to make a conscious decision

یک تصمیم عمدی گرفتن

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها