koobdar.ir

مجله اینترنتی کوبدار

صفحه اصلی
عناوین
sdds
جستجو در سایت
صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله اینترنتی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir
مجموعه ها و بسته های آموزشی ارائه شده در وب سایت کوبدار

معنی concentration به فارسی | دیکشنری آموزش زبان انگلیسی کوبدار

مجموعه های آموزش زبان انگلیسی کوبدار:

1: آموزش 504 واژه ضروری زبان انگلیسی 2: آموزش لغات پرکاربرد جهت شرکت در آزمون های زبان انگلیسی

concentration

اسم

US /ˌkɑːnsənˈtreɪʃən/

(اسم) تمرکز – مقداری از یک ماده یا یک مایع که داخل یک ماده دیگر وجود دارد

Tiredness affects your powers of concentration.

خستگی روی توان تمرکز شما تاثیر می گذارد.

The greatest concentration of traffic is in the city center.

بیشترین تمرکز ترافیک در مرکز شهر است.

glucose concentrations in the blood

تعداد گلوکز ها در خون