عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با child

child

اسم

US /ˈtʃajəld/

children /ˈtʃɪldrən/

(اسم) کودک - children should be seen and not heard کنایه از اینکه بچه ها بهتر است ساکت و خوش رفتار باشند

Jan has a three-year-old child and two school-age children.

جان یک بچه سه ساله و دو بچه به سن مدرسه رفتن دارد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها