koobdar.ir

وبسایت آموزشی کوبدار

صفحه اصلی زبان انگلیسی دیکشنری کوبدار کامپیوتر و برنامه نویسی برق و الکترونیک
ورود/ثبت نام تماس با ما جستجو در سایت
معنی کوبدار چیست؟
ورود به حساب کاربری ارتباط با ما

مجله آموزشی کوبدار برگ درخت کوبدار

koobdar.ir

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با carpet

carpet

اسم

US /ˈkɑɚpət/

carpets

(اسم) فرش - call (someone) on the carpet انتقاد کردن از کسی

a bedroom carpet

فرش اتاق خواب

carpet

فعل

carpets; carpeted; carpeting

(فعل) فرش پهن کردن – انتقاد کردن از کسی

carpet the floor

فرش پهن کردن در کف خانه

In the autumn this area is carpeted with leaves.

در پاییز، این منطقه با برگ ها فرش میشود. (روی زمین این منطقه برگهای فراوانی میریزد)

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها