عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با bedroom

bedroom

اسم

US /ˈbɛdˌruːm/

bedrooms

(اسم) اتاق خواب

the bedroom window

پنجره اتاق خواب

a two-bedroomed house

یک خانه با دو اتاق خواب

bedroom

صفت

(صفت) bedroom community جامعه کوچکی که در آن صنایع بزرگ و کار خاصی پیدا نمیشود و افراد برای کار به خارج از آن می روند – مربوط به فعالیت جنسی

He has bedroom eyes.

چشم های او جاذبه جنسی دارد.

the bedroom scenes

صحنه های جنسی

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها