عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با area

area

اسم

US /ˈerijə/

areas

(اسم) بخش یا منطقه ای از یک مکان (دو مثال اول) – بخشی از چیزی مانند قسمتی از بدن یا یک لباس و غیره (مثال سوم) – رشته یا زمینه یک فعالیت یا یک مطالعه (مثال آخر)

This is a very poor area.

این یک منطقه خیلی فقیر است.

urban and rural areas

مناطق شهری و روستایی

the hotel reception area

بخش پذیرش هتل

a job in the health-care area

یک شغل در بخش درمان

(اسم – ادامه بررسی معنی واژه) مساحت یا محدوده یا فضای یک اتاق یا یک شکل و غیره (دو مثال اول) - in the area of حدود (مثال آخر)

the area of a rectangle

مساحت یک مستطیل

an area of 3,000 square miles

فضایی (مساحتی) به اندازه 3 هزار مایل مربع

The repair work will cost in the area of $500.

کار تعمیر حدود 500 دلار هزینه خواهد داشت.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها