عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با autumn

autumn

اسم

US /ˈɑːtəm/

autumns

(اسم) فصل پاییز، خزان (در آمریکایی معمولا از واژه fall استفاده میشود) – اواخر عمر کسی یا چیزی (مثال آخر)

in early/late autumn

اوایل/اواخر پاییز

the autumn harvest

محصول کشاورزی در فصل پاییز

in the autumn of his life

در خزان زندگی او

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها