عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با camp

camp

اسم

US /ˈkæmp/

camps

(اسم) کمپ، مکان موقت – گروهی از مردم که در چیزی با هم مشترکند (مثال سوم) – کمپ به معنی زندان موقت هم به کار می رود

Let's return to camp.

بیایید به کمپ برگردیم.

an army camp

یک کمپ ارتش

People are split into two camps on this issue.

مردم درباره این موضوع به دو گروه تقسیم می شوند.

camp

فعل

camps; camped; camping

(فعل) کمپ زدن - camp it up مبالغه آمیز حرف زدن

We camped in a valley between the two mountains.

ما در یک درّه بین آن دو کوه اطراق کردیم.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها