عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با beginning

beginning

اسم

US /bɪˈgɪnɪŋ/

beginnings

(اسم) آغاز، شروع (دو مثال اول) – beginnings علائم یا حالت های ابتدایی از یک چیزی که ممکن است بعدا پیشرفت کند یا بیشتر شود (مثال سوم) - from humble/small beginnings از طبقه اجتماعی پایین یا فقیر

But from the very beginning he handled the situation badly.

ولی از همان ابتدا او این وضعیت را بد مدیریت کرد.

Go back to the beginning of the line.

به اول خط برگرد.

I think I have the beginnings of a cold.

به نظرم من علائم ابتدایی سرما خوردگی را دارم.

beginning

صفت

(صفت) آغازین

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها