عضویت عضویت در سایت

تماس تماس با ما
بخش های مختلف وب سایت کوبدار

منو

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها

از ما جهت گسترش آموزش های زبان انگلیسی کوبدار حمایت کنید

برای حمایت از ما کلیک کنید

ترجمه و جمله با amaze

amaze

فعل

US /əˈmeɪz/

amazes; amazed; amazing

(فعل) شگفت زده کردن، گیج کردن، مبهوت کردن

We were amazed by what she told us.

ما با چیزی که او به ما گفت شگفت زده شدیم.

It amazes her that there is no union or association for models.

این موضوع که هیچ اتحادیه یا انجمنی برای افراد مدل وجود ندارد او را شگفت زده میکند.

It never ceased to amaze me how he could do it.

اینکه او چطور توانست آن کار را انجام دهد، اصلا باعث شگفتی من نشد.

برای مشاهده لیست آموزش های ویژه کوبدار گزینه زیر را انتخاب کنید:

لیست آموزش ها